Nieuwe voorzieningen / Nouvelles fonctionnalités / Neue Funktionen / New features 2

Aankondiging van nieuwe voorzieningen in de helpdesk. / Annonce de nouvelles fonctionnalités dans le service d'assistance. / Ankündigung neuer Funktionen im Helpdesk. / Announcement of new features in the helpdesk.