Kies de juiste nationale procedure op basis van het producttype waartoe uw biocide behoort (zie bijlage). Er is een overgangsprocedure betreffende registratie in België voor 22 productsoorten.


Hier vindt u meer informatie omtrent de definitie van een biocide en omtrent de indeling op basis van het beoogde doel


Soms is het niet altijd duidelijk onder welke wetgeving een product valt. Rond deze borderliners zijn vier aparte richtsnoeren opgesteld:

  • Richtsnoer met betrekking tot de Borderline Biocide - Geneesmiddel voor humaan gebruik (Bron: FAGG)
  • Nota met betrekking tot het statuut van gedenatureerde ethanolen (Bron: FAGG)
  • Richtsnoer met betrekking tot de Borderline Biocide - Diergeneesmiddel (Bron: FAGG)
  • Richtsnoer met betrekking tot de Borderline Biocide - Gewasbeschermingsmiddel (Bron: Europese Commissie, DG Gezondheid en Voedselveiligheid)
  • Richtsnoer met betrekking tot de Borderline Biocide - Cosmeticaproduct (Bron: Europese Commissie, DG Leefmilieu; zie bijlage)