Biociden

Informatie omtrent het statuut van een werkzame stof (Bron: ECHA)
De lijst van biocidale werkzame stoffen bevat de volgens Richtlijn 98/8/EG (de Biocidenrichtlijn) en Verordening (EU) nr. 528/2012 (de Biocidenverordening) ...
Vr, 16 Mrt, 2018 om 3:05 PM
Informatie omtrent het statuut van een biocide
België De lijst van toegelaten biociden met links naar de toelatingsaktes is beschikbaar in een vernieuwde interactieve webapplicatie met ...
Vr, 4 Feb, 2022 om 10:56 AM
Richtsnoer omtrent het kiezen van de correcte nationale procedure + informatie omtrent borderliners
Kies de juiste nationale procedure op basis van het producttype waartoe uw biocide behoort (zie bijlage). Er is een overgangsprocedure betreffende ...
Wo, 18 Mrt, 2020 om 3:40 PM
Informatie omtrent te betalen retributies
Overzicht van te betalen vergoedingen (nationaal en Europees).
Ma, 23 Apr, 2018 om 10:45 AM
Richtsnoer omtrent het indienen van een elektronisch dossier via de 'Application Form Generator'
Raadpleeg de handleiding in bijlage voor het correct indienen van uw elektronische aanvraag. Om de 'Application Form Generator' correct te kun...
Ma, 23 Apr, 2018 om 11:14 AM
Informatie omtrent de etikettering van een biocide + het maken van publiciteit
Hier vindt u alle informatie betreffende de verplichte meldingen op het etiket van een biocide. Reclame voor biociden is onderworpen aan str...
Do, 1 Sep, 2016 om 2:05 PM
Richtsnoer omtrent het aanmelden van biociden bij het Antigifcentrum (Bron: Antigifcentrum)
Raadpleeg de handleiding van het Antigifcentrum voor het correct aanmelden van een biocide. In bijlage vindt u een beknopte handleiding voor het correct i...
Do, 14 Sep, 2017 om 9:26 AM
Richtsnoer omtrent het indienen van een kennisgeving voor een in-situ generatie
Raadpleeg de handleiding in bijlage voor het correct invullen van het kennisgevingsformulier voor een in-situ generatie.
Wo, 28 Sep, 2016 om 9:01 AM
Praktische gids omtrent de BPR (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer geeft een bondig overzicht van de belangrijkste procedures uit de Biocidenverordening (BPR): Goedkeuring van een actieve stof ...
Wo, 28 Sep, 2016 om 9:10 AM
Relevante info van de Member States Competent Authority meetings (Bron: Europese Commissie)
Publieke documentatie is beschikbaar via CIRCABC.  In bijlage vindt u twee voorbeelden: Richtsnoer omtrent productfamilies ...
Wo, 28 Sep, 2016 om 9:19 AM