Raadpleeg de handleiding in bijlage voor het correct invullen van het kennisgevingsformulier voor een in-situ generatie.