De lijst van biocidale werkzame stoffen bevat de volgens Richtlijn 98/8/EG (de Biocidenrichtlijn) en Verordening (EU) nr. 528/2012 (de Biocidenverordening) goedgekeurde stoffen. Voor elke stof is er een korte samenvatting en links naar het evaluatierapport en naar verdere gegevens beschikbaar. Biociden met dergelijke werkzame stoffen zijn onderworpen aan de BPR-procedures.

Daarnaast bevat de lijst ook de stoffen opgenomen in het beoordelingsprogramma van Bijlage II, deel I van Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 1062/2014. Biociden met dergelijke actieve stoffen volgen de nationale overgangsmaatregelen.


De lijst van kennisgevingen bevat kennisgevingen van stof/productsoortcombinaties die zijn gedaan voor opname in het beoordelingsprogramma voor o.a. opnieuw gedefinieerde werkzame stoffen en stoffen waarbij eerdere deelnemers zich tijdelijk hebben teruggetrokken. Na het indienen van een geldig evaluatiedossier, komen deze stoffen ook in de lijst van biocidale werkzame stoffen.