Biociden

Richtsnoeren en instructievideo's omtrent het indienen van toelatingsaanvragen volgens de BPR (Bron: ECHA)
Technische richtsnoeren Richtsnoer omtrent het gebruik van IUCLID Richtsnoer omtrent het gebruik van R4BP 3 / Richt...
Ma, 13 Nov, 2017 at 12:20 AM
Instructievideo's omtrent processen in R4BP 3 (Bron: ECHA)
Overdracht van toelatingshouder voor nationale, vereenvoudigde en unietoelatingen in R4BP3 Omzetting van een kaderformuler...
Zo, 23 Okt, 2016 at 4:53 PM
Instructievideo's omtrent SPC's (Bron: ECHA)
Basiskarakteristieken van een SPC Opstellen en bewerken van een SPC Opstellen en insturen van een meta-SPC voor een productfamilie van bi...
Zo, 15 Jan, 2017 at 3:21 PM
Informatie voor KMO's omtrent korting op de vergoedingen
Kleine en middelgrote ondernemingen die zijn gevestigd in de Europese Unie kunnen profiteren van lagere te betalen vergoedingen in het kader van de Biociden...
Do, 1 Sep, 2016 at 2:05 PM
Richtsnoer omtrent het gezamenlijk gebruik van gegevens (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer beschrijft de verplichtingen van potentiële aanvragers omtrent het delen van gegevens over de resultaten van tests en onderzoeken in overee...
Do, 29 Sep, 2016 at 2:43 PM
Richtsnoeren omtrent de risicobeoordeling van werkzame stoffen en biociden volgens de BPR (Bron: ECHA)
Richtsnoer betreffende de informatievereisten voor de fysicochemische eigenschappen van werkzame stoffen en biociden Richtsnoer betreffende de inf...
Vr, 27 Okt, 2017 at 10:39 AM
Richtsnoer omtrent de evaluatie van de werkzaamheid van een biocide
De werkzaamheidscriteria die het mogelijk maken een biocide toe te laten zijn talrijk en hangen onder meer af van het producttype. Elke claim...
Do, 29 Sep, 2016 at 4:16 PM
Richtsnoer omtrent micro-organismen (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer beschrijft de informatievereisten, beoordeling van gevaar en blootstelling, risicokarakterisatie en evaluatie van actieve stoffen ...
Vr, 30 Sep, 2016 at 4:30 PM
Richtsnoer omtrent aanvragen voor technische gelijkwaardigheid (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer beschrijft de verplichtingen van potentiële aanvragers omtrent de technische gelijkwaardigheid van een werkzame stof in overeenstemming met...
Vr, 30 Sep, 2016 at 4:35 PM
Richtsnoer en andere info omtrent de leveranciers van actieve stoffen (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer beschrijft de verplichtingen van de leveranciers van werkzame stoffen in overeenstemming met artikel 95 van de BPR. De...
Vr, 30 Sep, 2016 at 4:41 PM