Dit richtsnoer beschrijft de verplichtingen van de leveranciers van werkzame stoffen in overeenstemming met artikel 95 van de BPR.


De lijst van goedgekeurde leveranciers wordt op regelmatige basis bijgewerkt door ECHA.


Belangrijk: 

Vanaf 1 september 2015 kan een biocide dat uit een relevante stof bestaat of deze bevat of genereert, in de EU slechts op de markt worden aangeboden indien de stof- of productleverancier is opgenomen in de artikel 95-lijst voor de productsoort(en) waartoe het product behoort. Meer informatie hieromtrent vindt u bij ECHA.


Er bestaat ook een lijst van aanvragen die in behandeling zijn bij ECHA. Het is echter belangrijk om op te merken dat de aanwezigheid van een bedrijf voor een bepaalde werkzame stof/productsoort/rol op deze lijst van lopende aanvragen NIET garandeert dat de desbetreffende aanvraag succesvol zal zijn en dat het bedrijf uiteindelijk zal opgenomen worden in de artikel 95-lijst.


Tips om succesvol te voldoen aan de BPR (Sylvie Lemoine, AISE):