• Richtsnoer betreffende de informatievereisten voor de fysicochemische eigenschappen van werkzame stoffen en biociden
  • Richtsnoer betreffende de informatievereisten voor de werkzaamheid van werkzame stoffen en biociden
  • Richtsnoer betreffende de informatievereisten voor de 'menselijke gezondheid'-aspecten van werkzame stoffen en biociden
  • Richtsnoer betreffende de informatievereisten voor de milieuaspecten van werkzame stoffen en biociden
  • Richtsnoer betreffende technisch advies omtrent de beoordeling van de gevaren van en blootstelling aan werkzame stoffen en biociden op het vlak van werkzaamheid
  • Richtsnoer betreffende technisch advies omtrent de beoordeling van de gevaren van en blootstelling aan werkzame stoffen en biociden op het vlak van 'menselijke gezondheid'
  • Richtsnoer betreffende technisch advies omtrent de beoordeling van de gevaren van en blootstelling aan werkzame stoffen en biociden op het vlak van het leefmilieu
  • Richtsnoer betreffende de risicobeoordeling op het vlak van de menselijke gezondheid en het leefmilieu betreffende desinfectiebijproducten


Meer richtsnoeren omtrent de BPR vindt u op de ECHA-website.