Dit richtsnoer beschrijft de verplichtingen van potentiële aanvragers omtrent de technische gelijkwaardigheid van een werkzame stof in overeenstemming met artikel 54 van de BPR.