Raadpleeg de handleiding van het Antigifcentrum voor het correct aanmelden van een biocide. In bijlage vindt u een beknopte handleiding voor het correct invullen van het elektronisch aanmeldingsformulier (EDF).