Deze sectie biedt u een selectie van veelgestelde vragen en antwoorden, ingedeeld per onderwerp. Deze worden op een regelmatige basis bijgewerkt en/of aangevuld.


Voor sommige onderwerpen zijn er gedeelde bevoegdheden met andere overheidsdiensten. Vaak hebben deze ook een eigen helpdesk voor specifieke vragen hieromtrent. Zo kan u voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan op bv. het opstellen van veiligheidsinformatiebladen terecht bij de Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie. Heeft u complexe vragen over uw verplichtingen onder REACH, CLP, PIC of BPR, dan kan u in tweede instantie ook steeds de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen.