CLP

Inleidende richtsnoeren en video omtrent de CLP-verordening
Richtsnoer omtrent de belangrijkste onderwerpen en procedures die zijn vastgelegd in de CLP-verordening (Bron: ECHA) Brochure 'Chemische pr...
Ma, 10 Jul, 2017 om 10:37 AM
Richtsnoer omtrent etikettering en verpakking volgens CLP (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer biedt begeleiding met betrekking tot de eisen voor etikettering en verpakking die zijn vastgelegd in de CLP-verordening. Belangrijk aand...
Vr, 15 Jun, 2018 om 2:13 PM
Richtsnoer en andere info omtrent de toepassing van de CLP-criteria (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer is een uitgebreid technisch en wetenschappelijk document voor de toepassing van de CLP-Verordening. Bij ECHA vindt u verder nog een u...
Di, 11 Jul, 2017 om 3:20 PM
Richtsnoeren omtrent het aanmelden van stoffen voor opname in de C&L-inventaris (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer biedt praktische informatie betreffende het aanmelden van stoffen voor opname in de inventaris van indelingen en etiketteringen. ...
Do, 3 Nov, 2016 om 11:04 AM
Relevante info van de CARACAL-meetings (Bron: Europese Commissie)
Publieke documentatie is beschikbaar via CIRCABC. (CARACAL = Meeting of Competent Authorities for REACH and CLP)
Do, 1 Sep, 2016 om 2:06 PM
Richtsnoer en andere info omtrent het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Bron: Europese Commissie)
Particulieren mogen sinds 2 september 2014 een aantal stoffen zoals waterstofperoxide, kaliumchloraat, ... boven bepaalde grenswaarden niet...
Wo, 12 Okt, 2016 om 12:04 PM
Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem (Bron: FOD WASO)
Leidraad ter ondersteuning van werkgevers en werknemers bij de overgang naar het nieuwe systeem voor indeling, etikettering en verpakkin...
Wo, 12 Okt, 2016 om 12:13 PM
Richtsnoer omtrent de voorbereiding van dossiers voor geharmoniseerde indeling en etikettering (Bron: ECHA)
Dit CLH-richtsnoer (Classification and Labelling Harmonisation) bevat richtlijnen voor producenten bij het opstellen van een dossier voor geharmoniseerde ...
Wo, 12 Okt, 2016 om 2:08 PM
Richtsnoeren en instructievideo's omtrent IUCLID 6 (Bron: Europese Commissie/ECHA)
Gebruikershandleiding omtrent IUCLID 6 Migratiehandleiding omtrent de migratie van data van IUCLID 5 naar IUCLID 6  Handleiding...
Do, 18 Mei, 2017 om 10:44 AM
Informatie en video's omtrent IUCLID Cloud voor KMO's (Bron: ECHA)
ECHA Cloud Services is een beveiligd online platform om ECHA's IT-applicaties in een cloudomgeving te verspreiden. Er zijn 2 versies beschikbaar: ...
Do, 7 Sep, 2017 om 12:08 PM