• Gebruikershandleiding omtrent IUCLID 6
  • Migratiehandleiding omtrent de migratie van data van IUCLID 5 naar IUCLID 6 
  • Handleiding: Hoe een kennisgeving voor indeling en etikettering voorbereiden
  • Handleiding: Hoe een verzoek voor het gebruik van een alternatieve chemische naam voor een stof in een mengsel voorbereiden
  • Webinar omtrent de overgang van IUCLID 5.6 naar IUCLID 6

  • Instructievideo's omtrent IUCLID 6
  • Webinar omtrent IUCLID 6 voor geavanceerde gebruikers
  • Webinar omtrent IUCLID 6 versie 1.2
  • Webinar omtrent IUCLID 6 versie 1.3

Verdere ondersteuning omtrent IUCLID vindt u op de websites van IUCLID 5 en IUCLID 6.

Voor meer informatie kan u ook contact opnemen met de ECHA-helpdesk.