Dit CLH-richtsnoer (Classification and Labelling Harmonisation) bevat richtlijnen voor producenten bij het opstellen van een dossier voor geharmoniseerde indeling en etikettering van een stof


Meer richtsnoeren omtrent CLP vindt u op de ECHA-website.