Dit richtsnoer is een uitgebreid technisch en wetenschappelijk document voor de toepassing van de CLP-Verordening.


Bij ECHA vindt u verder nog een uitgebreide sectie omtrent mengselclassificatie met een duidelijke beschrijving van de diverse aandachtspunten.


Meer richtsnoeren omtrent CLP vindt u eveneens op de ECHA-website.