Particulieren mogen sinds 2 september 2014 een aantal stoffen zoals waterstofperoxide, kaliumchloraat, ... boven bepaalde grenswaarden niet meer invoeren, kopen, in hun bezit hebben of gebruiken.

Deze stoffen moeten een passend etiket dragen. Meer info vindt u in sectie C van het richtsnoer omtrent het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven.


De Europese Commissie heeft in een tabel de stand van zaken in de overige lidstaten opgelijst.

Er is ook een lijst beschikbaar van de bevoegde autoriteiten in elke lidstaat.


Meer info vindt u op de website van het DG Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie.


Voor vragen kan u steeds terecht bij de FOD Economie en hun Contact Center.