OSHA


  • Leidraad ter ondersteuning van werkgevers en werknemers bij de overgang naar het nieuwe systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische producten
  • Folder omtrent het nieuwe systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische producten (zie bijlage)
  • Poster omtrent het nieuwe systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische producten (zie bijlage)


Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en de website van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (OSHA).