Dit richtsnoer biedt begeleiding met betrekking tot de eisen voor etikettering en verpakking die zijn vastgelegd in de CLP-verordening. Belangrijk aandachtspunt daarbij vormen de gevarenpictogrammen.


Meer richtsnoeren omtrent CLP vindt u op de ECHA-website.