• Lijst van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten (zie bijlage)
  • Lijst van goedgekeurde laboratoria die bevoegd zijn om de vereiste tests omtrent detergenten uit te voeren (zie bijlage)
  • Lijst van associaties en federaties actief in de detergentensector (zie bijlage)
  • Lijst van de 26 allergene substanties die op het etiket aanwezig moeten zijn vanaf een concentratie > 0.01% w/w (zie bijlage)
  • Lijst van lidstaten met nationale beperkingen op fosfaten en andere fosforverbindingen (zie bijlage)
  • Richtsnoer omtrent de detergentenverordening (Bron: AISE)
  • Richtsnoer omtrent het aantonen van biodegradeerbaarheid volgens artikel 9(2) (Bron: CESIO) (zie bijlage)
  • Richtsnoer omtrent de biodegradeerbaarheid van surfactanten (Bron: AISE/CESIO/ECOSOL/FECC) (zie bijlage)
  • Brochure voor institutionele en industriële gebruikers (Bron: DETIC)