Om een certificaat van vrije verkoop aan te vragen, moet u een verzoek indienen per mail (info.gestautor@milieu.belgie.be) en een retributie van 25€ betalen (raadpleeg de overzichtstabel in bijlage voor afwijkende bedragen).


Belangrijk: 

  • Informatie omtrent het versturen van het dossier en het administratief beheer
  • Informatie omtrent de behandelingstermijn van uw dossier
  • Informatie omtrent de betaling van de retributie