In het belang van defensie kan er een vrijstelling van de CLP-verordening toegekend worden voor stoffen, mengsels, voorwerpen of behandelde voorwerpen die worden ingevoerd, geproduceerd, gefabriceerd of gebruikt voor militair materiaalHieraan is een eenmalige retributie van 750€ verbonden.