Fabrikanten, importeurs en downstream users kunnen een voorstel tot geharmoniseerde indeling en etikettering voor een bepaalde stof indienen bij ECHA. Voorafgaand aan de indiening van hun dossier kunnen zij reeds een intentieverklaring indienen. Deze wordt dan opgenomen in het 'register van intenties'. In bijlage vindt u 2 templates (en invulinstructies) voor het opstellen van een CLH-voorstel.