Hier vindt u per thema een overzicht van begeleidingsdocumenten, brochures, websites en andere informatie. Zo kan u beter vertrouwd raken met het toepassen van de geldende procedures en wetgeving die op u betrekking hebben.


Voor sommige onderwerpen zijn er gedeelde bevoegdheden met andere overheidsdiensten. Vaak hebben deze ook een eigen helpdesk voor specifieke vragen hieromtrent. Zo kan u voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan op bv. het opstellen van veiligheidsinformatiebladen terecht bij de Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie. Heeft u complexe vragen over uw verplichtingen onder REACH, CLP, PIC of BPR, dan kan u in tweede instantie ook steeds de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen.