• Aanmelding bij de gegevensbank voor biobrandstoffen (Biofuel)
  • Afwijkingsprocedure voor projecten in het kader van het verhandelen of in verbruik stellen van niet-genormeerde biobrandstoffen (formulier in bijlage)
  • Afwijkingsprocedure voor koolzaadolie in het kader van het verhandelen of in verbruik stellen van niet-genormeerde biobrandstoffen (formulieren in bijlage)