Als u oppervlakteactieve stoffen op de markt wil brengen die niet voldoen aan de eisen voor totale biologische afbreekbaarheid (artikel 5 van de Detergentenverordening), kan u voor industriële of institutionele doeleinden een speciale vrijstelling krijgen (= ontheffing).


Bij een verzoek om ontheffing moet u een technisch dossier indienen bij de Dienst Risicobeheersing van de FOD VVVL en een retributie van 1000€ betalen. Deze retributie moet u overschrijven op rekeningnummer BE65 6792 0059 5996 van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG5, dienst risicobeheersing, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel (Bank van De Post - Brussel, BIC: PCHQBEBB). Vermeld naast de gegevens van de onderneming ook het volgende: '[naam van het/de betrokken product(en)] + art.12'.


Artikel 12 verwijst naar het Koninklijk Besluit betreffende te betalen retributies en bijdragen