Deze website en de informatie en toepassingen die hij bevat, zijn eigendom van de 'Helpdesk Biocides, Chemicals, CLP & Products' van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Behoudens andersluidende vermelding zijn de rechten niet het voorwerp van enige beperking in de tijd en gelden zij voor alle landen. Er is geen voorafgaande toestemming vereist voor de volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website, op voorwaarde dat elke reproductie de bron vermeldt, en op voorwaarde dat de correctheid van de informatie niet wordt aangetast. De creatie van hyperlinks naar de site is vrij en daarvoor is geen enkele voorafgaande toestemming vereist.

    
De niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de site of van een gedeelte ervan zullen worden vervolgd.

Het is niet uitgesloten dat deze informatie in de toekomst zal worden aangepast. Wij vragen u dan ook deze informatie van tijd tot tijd te herlezen om op de hoogte te blijven van de eventuele aanpassingen.