In dit nieuwe richtsnoer (november 2016) wordt beschreven wanneer en hoe een stof in het kader van REACH moet  worden geregistreerd.


Voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan kan u steeds terecht bij de Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie. Heeft u complexe vragen over uw verplichtingen onder REACH, dan kan u in tweede instantie ook de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen.


Meer richtsnoeren omtrent de verschillende procedures onder REACH vindt u terug op de ECHA-website. U vindt daar ook een sectie over de nieuwe deadline van 31 mei 2018 voor stoffen die worden vervaardigd of geïmporteerd in hoeveelheden van 1 tot 100 ton per jaar.


REACH 2018