Chemicaliën onder REACH/PIC/POP/...

Richtsnoer en andere info omtrent registratie onder REACH (Bron: ECHA)
In dit nieuwe richtsnoer (november 2016) wordt beschreven wanneer en hoe een stof in het kader van REACH moet  worden geregistreerd. Voor de REA...
Vr, 10 Feb, 2017 om 2:26 PM
Richtsnoer omtrent de identificatie en naamgeving van stoffen (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer beschrijft de naamgeving en identificatie van stoffen volgens REACH en CLP. Er is ook een beknopte versie beschikbaar. Voor de REACH...
Ma, 10 Apr, 2017 om 4:57 PM
Richtsnoer omtrent het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer geeft een overzicht van de vereisten die nodig zijn bij het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (SDS). Voor de REACH-wetgeving...
Wo, 6 Dec, 2017 om 8:35 AM
Richtsnoer en video's omtrent downstreamgebruikers (Bron: ECHA)
Dit richtsnoer beschrijft de rollen en verplichtingen van downstreamgebruikers onder REACH. Voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan ...
Wo, 30 Aug, 2017 om 12:46 AM
Relevante info van de CARACAL-meetings (Bron: Europese Commissie)
Publieke documentatie is beschikbaar via CIRCABC.   (CARACAL = Meeting of Competent Authorities for REACH and CLP)
Do, 1 Sep, 2016 om 2:06 PM
Richtsnoer omtrent het aanmelden van gevaarlijke mengsels bij het Antigifcentrum (Bron: Antigifcentrum, ECHA)
Handleiding van het Antigifcentrum voor het correct aanmelden van een gevaarlijk mengsel Video omtrent de wijzigingen vanaf 2020 (zie ook de nieuwe port...
Ma, 19 Mrt, 2018 om 9:05 AM
Richtsnoer, video en andere info omtrent de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemicaliën onder PIC
Richtsnoer met specifieke voorschriften omtrent de import en export van bepaalde gevaarlijke chemicaliën onder PIC (Bron: ECHA) Informatieblad over...
Ma, 31 Jul, 2017 om 3:25 PM
Richtsnoeren omtrent het gebruik van ePIC (Bron: ECHA)
Richtsnoer omtrent het voldoen aan de verplichtingen van de PIC-verordening door gebruik te maken van de ePIC-tool Richtsnoer omtrent het...
Zo, 23 Okt, 2016 om 4:55 PM
Informatie omtrent POP
Websites POPs - Persistent Organic Pollutants (Europese Commissie, DG Leefmilieu) De Persistente Or...
Ma, 10 Okt, 2016 om 2:29 PM
Informatie omtrent nanomaterialen
Websites Nanomaterials (Europese Commissie, DG Leefmilieu) Nanomaterialen (ECHA) Gefabriceerde nanomateria...
Ma, 10 Okt, 2016 om 2:50 PM