• Websites
    1. Nanomaterials (Europese Commissie, DG Leefmilieu)
    2. Nanomaterialen (ECHA)
    3. Gefabriceerde nanomaterialen (FOD VVVL, DG Leefmilieu)
  • Instructievideo voor REACH-registranten omtrent nanomaterialen in IUCLID 5 (Bron: ECHA)

Belangrijk
Bedrijven moeten binnenkort de nanomaterialen die ze op de Belgische markt brengen registreren. Het register is vanaf 1 januari 2016 verplicht voor stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (zoals titaandioxide, zinkoxide), vanaf 1 januari 2017 voor mengsels met deze stoffen (bv. verven, zonnecrème). De volgende richtsnoeren geven informatie omtrent:
Er is ook een folder beschikbaar omtrent het nanoregister.