• Richtsnoer met specifieke voorschriften omtrent de import en export van bepaalde gevaarlijke chemicaliën onder PIC (Bron: ECHA)
 • Informatieblad over vrijstellingen (Bron: ECHA)
 • Informatiefiche omtrent de aanvraag van een RIN-nummer (Bron: ECHA)
 • Video omtrent de rol van ECHA onder de nieuwe PIC-verordening (Bron: ECHA):
 • Europese database omtrent chemicaliën onderworpen aan PIC, kennisgevingen van import/export, expliciete toestemmingen/vrijstellingen en de aangewezen nationale instanties (Bron: ECHA)
 • Websites

  • De in- en uitvoer van gevaarlijke chemische producten (Bron: DG Leefmilieu, FOD VVVL)
  • Vereisten van de PIC-verordening voor de exporteurs (Bron: DG Leefmilieu, FOD VVVL)
  • Toegang tot de PIC-omzendbrieven (Bron: ECHA)


Heeft u complexe vragen over uw verplichtingen onder PIC, dan kan u steeds de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen.