Ten laatste 48 uur vóór u een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt brengt, moet u een aanmelding doen bij het Antigifcentrum. Dit betreft zowel producten die u aan het grote publiek verkoopt, als producten bestemd voor professioneel gebruik. U moet ook een retributie van 200€ betalen (afwijkingen mogelijk, zie het Koninklijk Besluit betreffende te betalen retributies en bijdragen).


Belangrijk:

Vanaf 1 januari 2020 moeten importeurs en downstream-gebruikers hun gevaarlijke mengsels stelselmatig via een geharmoniseerd formaat aanmelden. Meer informatie vindt u op de ECHA-site omtrent Antigifcentra.