Chemicaliën onder REACH/PIC/POP/...

Bepalen van uw verplichtingen onder REACH
In het kader van REACH hebt u specifieke verplichtingen voor elke afzonderlijke stof die u vervaardigt, invoert of gebruikt. Uw verplichtingen hangen af van...
Do, 1 Sep, 2016 om 2:07 PM
Aangifte van gevaarlijke mengsels
Ten laatste 48 uur vóór u een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt brengt, moet u een aanmelding doen bij het Antigifcentrum. Dit betreft zowel product...
Di, 19 Jan, 2021 om 11:25 AM
Vrijstelling voor militair materiaal
In het belang van defensie kan er een vrijstelling van de REACH-verordening toegekend worden voor stoffen, mengsels, voorwerpen of behandelde voorwerpe...
Do, 1 Sep, 2016 om 2:07 PM
Kennisgeving van uitvoer en vereiste van uitdrukkelijke toestemming onder PIC
Exporteurs moeten in België melding maken van hun voornemen om bepaalde chemische stoffen naar een niet-EU-land te exporteren. Dit geldt voor de in bijlage ...
Do, 1 Sep, 2016 om 2:07 PM
Registratie van nanomaterialen
Aanmelding van nanomaterialen bij het Belgisch nanoregister.
Do, 1 Sep, 2016 om 2:07 PM
Invoer van kwik in de Europese Unie
De invoer van metallisch kwik en een mengsel van kwik van meer dan 95 gewichtsprocent zijn onderworpen aan een voorafgaande toestemming van de importerende ...
Ma, 5 Feb, 2018 om 12:52 AM