De invoer van metallisch kwik en een mengsel van kwik van meer dan 95 gewichtsprocent zijn onderworpen aan een voorafgaande toestemming van de importerende autoriteiten. Belgische importbedrijven moeten een formulier invullen en dit richten tot de Belgische bevoegde autoriteit. Voor meer info kan u terecht bij mercury@environment.belgium.be.