In het kader van REACH hebt u specifieke verplichtingen voor elke afzonderlijke stof die u vervaardigt, invoert of gebruikt. Uw verplichtingen hangen af van uw rol in de toeleveringsketen. ECHA heeft een handige tool ontwikkeld die u helpt om deze twee aspecten verder uit te klaren:


Voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan kan u steeds terecht bij de Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie. Heeft u complexe vragen over uw verplichtingen onder REACH, dan kan u in tweede instantie ook de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen.