Webinars ECHA


ECHA organiseert op regelmatige basis interactieve informatiesessies om bedrijven en andere actoren beter vertrouwd te maken met REACH, CLP en de BPR. U kan zich daar telkens online voor inschrijven. De website bevat ook een lijst van reeds gepubliceerde webinars.