Een leverancier kan vragen dat er een alternatieve naam voor een bepaalde stof op een etiket wordt aangebracht (bijvoorbeeld een generieke naam) in geval van inbreuk op de vertrouwelijkheid van zijn activiteit en in het bijzonder op zijn rechten op intellectuele eigendom. Hij moet ook een retributie van 400€ betalen voor elk mengsel dat hij via deze weg op de Belgische markt brengt.