Op 20 januari 2016 lanceerde ECHA een compleet nieuwe manier om info te bekomen over de chemische stoffen die we gebruiken in Europa. Informatie over 120.000 chemische stoffen is gestructureerd op 3 niveaus: de eenvoudige infokaart, het meer gedetailleerde kort profiel en de volledige brongegevens - elk ontworpen voor doelgroepen met een verschillend kennisprofiel. De infokaart, het eenvoudigste niveau, geeft informatie over de gevaren van chemische stoffen in eenvoudig Engels. De databank van ECHA is één van de grootste regelgevende databases omtrent chemische stoffen in de wereld.Casestudy: Glyfosaat en de rol van ECHA in de indeling van deze stof