Koninklijk Besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden (geconsolideerde versie).