• Koninklijk Besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden (geconsolideerde versie);
  • Koninklijk Besluit van 26 maart 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuld aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden en het koninklijk besluit van 9 december 2021 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden.