Biociden

Verordening betreffende biociden (geconsolideerde versie)
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (gec...
Do, 4 Aug, 2022 om 1:32 PM
Koninklijk Besluit betreffende biociden (geconsolideerde versie)
Koninklijk Besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden (geconsolideerde versie); Koninklijk Besluit van ...
Ma, 15 Apr, 2024 om 11:56 AM
Uitvoeringsverordeningen betreffende productwijzigingen, identieke producten, te betalen vergoedingen en het wijzigen van bijlage I van Verordening 528/2012
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen van toegelaten biociden overeenkomstig Verordening...
Do, 4 Aug, 2022 om 1:33 PM
Gedelegeerde Verordeningen betreffende de verlenging van aan wederzijdse erkenning onderworpen biociden en het werkprogramma van alle bestaande werkzame stoffen
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 492/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement e...
Do, 4 Aug, 2022 om 11:23 AM
Koninklijk Besluit betreffende begassingen
Koninklijk Besluit van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen.
Do, 25 Aug, 2022 om 10:46 AM
Koninklijk Besluit betreffende vrijstelling op de Biocidenverordening in het belang van defensie
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-verordening, de Bi...
Do, 4 Aug, 2022 om 3:02 PM
Koninklijk Besluit betreffende handalcoholgels
Koninklijk Besluit van 18 maart 2020 betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de str...
Do, 25 Aug, 2022 om 10:41 AM
Koninklijk Besluit tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden
Koninklijk Besluit van 9 december 2021 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 201...
Di, 9 Aug, 2022 om 1:40 PM
Ministerieel Besluit betreffende de start van het online registratiesysteem voor het gesloten circuit
Ministerieel Besluit van 6 november 2015 betreffende de start van het online registratiesysteem volgens artikel 53 van het koninklijk besluit van 8 mei 2...
Do, 25 Aug, 2022 om 10:46 AM
Ministerieel Besluit betreffende de verlenging van de tijdelijke toelatingen voor bepaalde biociden van PT 1 en PT 2 in het kader van COVID-19
Ministerieel Besluit van 23 juli 2020 betreffende de verlenging van de tijdelijke toelatingen voor het op de markt brengen en gebruik van bepaalde PT 1 en P...
Do, 25 Aug, 2022 om 10:46 AM