Biociden

Verordening betreffende biociden (geconsolideerde versie)
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (gec...
Do, 12 Dec, 2019 at 1:15 PM
Uitvoeringsverordeningen betreffende productwijzigingen, identieke producten, te betalen vergoedingen en het wijzigen van bijlage I van Verordening 528/2012
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen van toegelaten biociden overeenkomstig Verordening...
Za, 25 Feb, 2017 at 2:58 PM
Gedelegeerde Verordeningen betreffende de verlenging van aan wederzijdse erkenning onderworpen biociden en het werkprogramma van alle bestaande werkzame stoffen
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 492/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement...
Do, 29 Jun, 2017 at 11:16 AM
Koninklijk Besluit betreffende biociden
Koninklijk Besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.
Ma, 27 Mei, 2019 at 2:11 PM
Koninklijk Besluit tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden (geconsolideerde versie)
Koninklijk Besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003...
Do, 1 Sep, 2016 at 2:04 PM
Koninklijk Besluit betreffende vrijstelling op de Biocidenverordening in het belang van defensie
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-verordening, de B...
Ma, 5 Sep, 2016 at 11:38 AM
Koninklijk besluit betreffende begassingen
Koninklijk besluit van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen.
Za, 10 Jun, 2017 at 7:37 PM
Ministerieel besluit betreffende de start van het online registratiesysteem voor het gesloten circuit
Ministerieel besluit van 6 november 2015 betreffende de start van het online registratiesysteem volgens artikel 53 van het koninklijk besluit v...
Za, 15 Okt, 2016 at 2:55 PM