Koninklijk Besluit van 9 december 2021 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.