Ministerieel besluit van 6 november 2015 betreffende de start van het online registratiesysteem volgens artikel 53 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.