De meeste bedrijven maken op de een of andere manier gebruik van chemische stoffen. Dergelijke stoffen zijn essentieel voor onze manier van leven en voor onze economie, maar moeten veilig worden gehanteerd ter bescherming van onze gezondheid en het milieu.


In de gehele Europese Economische Ruimte (EER), die bestaat uit de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, gelden gelijke normen voor de productie, de levering en het veilige gebruik van chemische stoffen. Deze normen gelden voor bedrijven, ongeacht hun positie in de toeleveringsketen, en voor de producten die zij produceren, importeren, exporteren, leveren of gebruiken.


Dit houdt in dat de wetgeving op de een of andere manier ook op uw bedrijf van toepassing is.


Wat u moet doen, hangt af van het soort producten dat u op de markt brengt of gebruikt.


U moet aan extra vereisten voldoen als u gevaarlijke producten op de markt brengt.


Indien dit nieuw voor u is, moet u hier beginnen.


Relevante basisrichtsnoeren: