Wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (geconsolideerde versie).


Voor meer informatie en vragen kan u steeds terecht bij de FOD Economie en hun Contact Center.