Fabrikanten die een milieuboodschap willen aanbrengen op hun product(en) moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en die registreren in deze databank.


EPD DatabankMeer informatie over deze procedure vindt u op de EPD-webpagina.


De FOD Volksgezondheid heeft ook een set van regels en procedures vastgelegd om een EPD op te stellen voor de Belgische context. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina van het Belgische EPD-programma (B-EPD).