!!! DIT IS DE NATIONALE OVERGANGSPROCEDURE VOLGENS HET BELGISCHE KB BIOCIDEN !!! Kijk bij de Europese procedure wanneer de werkzame stoffen op Europees niveau zijn goedgekeurd.


Een nationale registratieaanvraag moet ten laatste 1 jaar VÓÓR de op EU-niveau bepaalde goedkeuringsdatum ingediend worden!

 

Een aanvraag voor een nationale registratie voor een identiek product moet uiterlijk 3 maanden VÓÓR de op EU-niveau bepaalde goedkeuringsdatum ingediend worden!


Een aanvraag tot wijziging van een nationale registratie, toelating of kennisgeving moet ten laatste 6 maanden VOOR de op EU-niveau bepaalde goedkeuringsdatum ingediend worden!

Indien de aanvraag na deze termijn wordt ingediend, zal ze worden verworpen.


Om een registratieaanvraag in te dienen, moet u gebruik maken van de elektronische applicatie 'Application Form Generator' (AFG) en een retributie van 1000€ betalen. 


Vragen over de elektronische applicatie? Mail naar info.gestautor@health.fgov.be.


Ook voor de toelating van een identiek product, voor hernieuwingen en verlengingen, voor de wijziging van de samenstelling, de etikettering, het gebruik, de handelsbenaming, de firmanaam, de houdbaarheid, etc. moet u een elektronische aanvraag indienen. Kijk in het optiemenu bij het openen van de 'Application Form Generator' welke optie op u van toepassing is. Raadpleeg de overzichtstabel in bijlage voor de retributiebedragen die horen bij deze types van aanvragen.


Belangrijk: 

  • Informatie omtrent het versturen van het dossier en het administratief beheer
  • Let op de vereisten van artikel 95 van de Biocidenverordening betreffende leveranciers van actieve stoffen
  • Informatie omtrent de behandelingstermijn van uw dossier
  • Informatie omtrent de betaling van de retributie
  • Informatie omtrent de jaarlijkse bijdrage van verkochte hoeveelheden
  • Informatie omtrent het homologatienummer dat op uw etiket moet verschijnen
  • U moet Java installeren voordat u de 'Application Form Generator' kunt gebruiken
  • Informatie omtrent het gesloten circuit