In de eerste plaats dient u te weten dat men enkel spreekt over een 'Europese toelating' wanneer de werkzame stoffen op Europees niveau zijn goedgekeurd.


Is uw product reeds toegelaten of genotificeerd in België volgens de nationale procedure? Raadpleeg dan eerst deze pagina.


U kunt 4 soorten Europese aanvragen indienen:


 1. een aanvraag voor een nationale toelating wanneer u uw product enkel in België op de markt wil brengen en dit land kiest als referentielidstaat
 2. een aanvraag voor wederzijdse erkenning wanneer u uw product in een aantal landen op de markt wil brengen en dit reeds in evaluatie of toegelaten is in een bepaalde referentielidstaat
 3. een aanvraag voor een unietoelating wanneer u uw product in één keer in alle lidstaten van de EU op de markt wil brengen
 4. een aanvraag voor een vereenvoudigde toelating indien uw product aan bepaalde criteria voldoet, zoals het ontbreken van zorgwekkende stoffen


Enkele bijkomende opties:


Op de site van ECHA vindt u ook een globaal overzicht van de diverse types aanvragen in R4BP 3.

Voor elk van deze aanvragen zal u een retributie moeten betalen aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) én aan de dienst biociden. U vindt hier een overzicht van de bedragen en ondersteunende documenten voor de diverse aanvraagtypes. Tenzij anders vermeld, kunnen deze in R4BP 3 opgeladen worden.


Indien u bij uw aanvraag ook een samenvatting van productkenmerken moet toevoegen, maakt u hiervoor gebruik van de SPC Editor van ECHA.


Voor meer informatie kan u ook contact opnemen met de helpdesk van ECHA.


Belangrijk: 

 • Als u een Europese toelatingsaanvraag wil indienen waarbij u België kiest als ontvangende bevoegde autoriteit, gelieve dan contact op te nemen met de dienst biociden via info.gestautor@milieu.belgie.be
 • Aanmelding bij het Antigifcentrum
 • Let op de vereisten van artikel 95 van de Biocidenverordening betreffende leveranciers van actieve stoffen
 • Informatie omtrent de betaling van de retributie
 • Informatie omtrent de jaarlijkse bijdrage van verkochte hoeveelheden
 • Informatie omtrent het homologatienummer dat op uw etiket moet verschijnen
 • Informatie omtrent het gesloten circuit