Biociden

Nationale toelating (moederproduct, identiek product, hernieuwing, verlenging, wijziging samenstelling, uitbreiding gebruik, wijziging product- of firmanaam, overdracht, ...)
!!! DIT IS DE NATIONALE OVERGANGSPROCEDURE VOLGENS HET BELGISCHE KB BIOCIDEN !!! Kijk bij de Europese procedure wanneer de werkzame stoffen op Europ...
Ma, 16 Mrt, 2020 om 11:52 AM
Vergunning voor parallelhandel
Om een vergunning voor parallelhandel te verkrijgen, moet u een papieren dossier samenstellen en een retributie van 150€ (+ 75€ per bijkomend land) betal...
Do, 19 Apr, 2018 om 11:04 AM
Certificaat van vrije verkoop
Om een certificaat van vrije verkoop aan te vragen, moet u een verzoek indienen per mail (info.gestautor@milieu.belgie.be) en een retributie van 25€ betale...
Do, 19 Apr, 2018 om 10:26 AM
Gecertifieerde kopie of vertaling van een akte
Om een gecertifieerde kopie of een vertaling van een akte naar een andere landstaal te verkrijgen, moet u per mail (info.gestautor@milieu.belgie.be) een aa...
Do, 19 Apr, 2018 om 10:28 AM
Toelating voor proeven of experimenten
Alle proeven en experimenten die voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden worden uitgevoerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-toegelaten bioc...
Di, 14 Nov, 2017 om 1:06 PM
Europese toelating (aanvraag, hernieuwing, identiek product, vereenvoudigde toelating, productfamilie, administratieve wijziging, ...)
In de eerste plaats dient u te weten dat men enkel spreekt over een 'Europese toelating' wanneer de werkzame stoffen op Europees nivea...
Zo, 26 Jun, 2022 om 10:16 PM
Procedures omtrent de goedkeuring van een werkzame stof (nieuwe/bestaande)
Een biocide kan slechts op de markt verschijnen wanneer de actieve stof ervan beschikt over een goedkeuring. Aanvraagprocedure vo...
Do, 17 Nov, 2016 om 9:23 AM
Aanvraag voor de chemische gelijkwaardigheid van werkzame stoffen
Bedrijven kunnen ECHA vragen om een chemische gelijkwaardigheidscheck te laten uitvoeren op hun actieve stof wanneer nog geen finale beslis...
Zo, 25 Sep, 2016 om 1:41 PM
Aanvraag voor technische gelijkwaardigheid van werkzame stoffen
De technische gelijkwaardigheid van een werkzame stof moet in het kader van de toelating van biociden worden beoordeeld indien een wijziging heeft plaa...
Zo, 25 Sep, 2016 om 1:43 PM
Opname / correctie in de lijst van goedgekeurde leveranciers van werkzame stoffen (artikel 95)
Vanaf 1 september 2015 moet elke leverancier van een actieve stof zijn aangemeld op een lijst van goedgekeurde leve...
Zo, 25 Sep, 2016 om 1:18 PM