Bedrijven kunnen ECHA vragen om een chemische gelijkwaardigheidscheck te laten uitvoeren op hun actieve stof wanneer nog geen finale beslissing is genomen over de goedkeuring hiervan. Er worden kosten voor de service in rekening gebracht afhankelijk van het bereik van de uit te voeren beoordeling.

  • Aanvraagprocedure
  • Ondersteunend document (in bijlage; dit kan in R4BP 3 opgeladen worden)

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de helpdesk van ECHA.