Een biocide kan slechts op de markt verschijnen wanneer de actieve stof ervan beschikt over een goedkeuring.


Wat betreft de bestaande werkzame stoffen zijn ook procedures uitgewerkt omtrent dwijziging of toevoeging van een deelnemer aan het beoordelingsprogramma via wederzijdse overeenstemming, omtrent de terugtrekking als deelnemer en omtrent de overname van een deelnemer. Verder bestaat er ook een mogelijkheid om stof/PT-combinaties toe te voegen aan het beoordelingsprogramma (onder bepaalde voorwaarden).
Op de website van ECHA staat een lijst met recente kennisgevingen van deelnemers omtrent al deze procedures.

Daarnaast is er de procedure voor opname of wijziging van een actieve stof in Bijlage I van de BPR.

Op de site van ECHA vindt u ondersteunende documenten voor de diverse aanvraagtypes. Tenzij anders vermeld, kunnen deze in R4BP 3 opgeladen worden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de helpdesk van ECHA.