Vanaf 1 september 2015 moet elke leverancier van een actieve stof zijn aangemeld op een lijst van goedgekeurde leveranciers van actieve stoffen.

  • Aanvraagprocedure
  • Formulier 'Ondersteunend_document_opname_artikel_95_lijst' (in bijlage; dit kan in R4BP 3 opgeladen worden)

Als u enkel toegang heeft tot een compleet EU-stofdossier, gebruikt u de template in bijlage ('Template_toegangsbrief_artikel_95').

Als u correcties wenst aan te brengen aan deze lijst, gebruikt u het 
webformulier van ECHA en het ondersteunend document in bijlage ('Ondersteunend_document_correctie_artikel_95_lijst').

De templates in bijlage ('Templates_overeenstemming_artikel_95') kan een toelatingshouder of leverancier van een werkzame stof gebruiken om aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de vereisten van artikel 95.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de helpdesk van ECHA.